Помозите да употпунимо податке о српским жртвама
Понедељак, 11 јануар 2010
Петнаестак година после завршетка рата у Босни и Херцеговини и поред дугогодишњих настојања да обухватимо податке о свим српским жртвама, свесни смо да наша настојања још нису довела до потпуних резултата. 
Сматрамо да бисмо уз вашу помоћ могли да успешније окончамо овај одговорни задатак и стога вам упућујемо позив да нам у томе помогнете.

На овој страни налазе се стандардни картони Института за попис жртава рата, њихових домаћинстава и починилаца злочина тамо где су подаци познати. Можете их преузети у .pdf формату, одштампати и попунити. 
Податке у десном горњем углу НЕ треба попуњавати, предвиђени бројеви додељују се у процесу обраде, према систему Института. По истом принципу треба попунити и податке у Картону жртве, Картону домаћинства и Картону починиоца. У свему треба пратити упутства дата садржана у сваком картону.
Потписане пријаве, или пријаву уколико су вам познати подаци за само неки од њих, трeба послати на адресу: Институт за истраживање српских страдања у XX веку, Змај Јовина 15, 11000 Београд.


Преузимите Картон жртве
icon Картон жртве, домаћиснтва жртве и починиоца злочина (1.79 MB) 
Преглед картона:  (за увећање слике потребно је да кликнете на њу)
kartonikartonikartoni 
AddThis Social Bookmark Button